חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף

לחוזרים בנושא המגזר ההתיישבותי

חוזרים מקצועיים
  כותרת מספר החוזר נושא שנה  
  1
פריסת פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה 30.17 מס הכנסה 2017  
  2
סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים 29.17 חוקי עידוד ומו"פ 2017  
  3
סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה 28.17 חוקי עידוד ומו"פ 2017  
  4
תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון 27.17 חוקי עידוד ומו"פ 2017  
  5
חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 26.17 נושאים כלליים 2017  
  6
הוראות חדשות של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים 25.17 חוקי עידוד ומו"פ 2017  
  7
שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים 24.17 חוקי עידוד ומו"פ 2017  
  8
מיסוי בינלאומי - הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות" 23.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  9
מיסוי בינלאומי - יישום הסכם ה-FATCA 22.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  10
עמידה בחוקי המס הבינלאומיים 21.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  11
מיסוי הכנסת עבודה בחו"ל לתושב חוזר 20.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  12
שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות 19.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  13
אמנת המס החדשה בין ישראל לגרמניה 18.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  14
אמנת המס החדשה בין ישראל לקנדה 17.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  15
הצעה לתיקון פקודת מס הכנסה - סיווג חברות זרות כחברות ישראליות - לצרכי מס 16.17 מיסוי בינלאומי 2017  
  16
שווי שימוש ברכב ייעשה על פי התקנות - גם באם מותקן ברכב יומן ממוחשב 15.17 מס הכנסה 2017  
  17
הנחיות להוראות ניהול פנקסים בנושא מסופונים 14.17 מס הכנסה 2017  
  18
החל משנת 2017 - הדוח התקופתי והדוח המפורט למע"מ - יוגשו בדוח אחד. 13.17 מס ערך מוסף 2017  
  19
"מפעל בר תחרות" - למפעלי תיירות במסלול מענקים 12.17 חוקי עידוד ומו"פ 2017  
  20
תיקון נוסחת "מפעל בר תחרות במסלול מענקים" 11.17 חוקי עידוד ומו"פ 2017  

mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570