ברית פיקוח - מערכות מידע, חשבים ותמחיר

מערכות מידע, חשבים ותמחיר

מחלקת מידע וחשבות פועלת תוך שילוב ייעוץ, מיקור חוץ (outsourcing) ושירותי חשבות.

הייעוץ בארגון מתבצע בעיקר במחלקת הנהלת חשבונות וכספים, תוך התייחסות להיבטים של משאבי אנוש, בקרה פנימית, עמידה בסטנדרטים מקצועיים, לוחות זמנים, שירות לקוחות ובדיקת תשומות / תפוקות (Input/Output) הגדרה של נהלי עבודה ועוד.

 

להלן מבחר משירותי המחלקה:

סיוע בבחירתן ובהקמתן של מערכות מידע ניהולי תוך ליווין והטמעתן בארגון.

ניתוח ואפיון מערכות מידע פיננסיות וניהוליות.

מיקור חוץ (Outsourcing) לניהול והפעלת מערכות פיננסיות בתאגידים תוך הפקת דוחות ניהוליים

    בחתכים שונים להנהלת התאגיד.

ייעוץ ביישום תיאגוד, שינוי מבנה, כולל הדרכה בעבודה במערכת רבת פירמות

    (תאגידים משפטיים ותאגידים ניהוליים) ותזרים מזומנים.

ייעוץ בתהליך של בדיקה והחלפת תוכנת הנהלת החשבונות, בניית מפרט של צרכי הלקוח והצגתו

     לספקי התוכנה, ליווי בתהליך ההטמעה, בניית דוחות במערכת החדשה ושילוב החלפת התוכנה,

     במקביל לתהליך השינוי הארגוני אצל הלקוח.

אבחון תפקודה של מערכת המידע על כל היבטיה: משאבי אנוש, ניהול חשבונות, בקרה פנימית,

    ניצול מערכות מחשב, עלויות.

ניתוח ובקרת נהלי עבודה בסביבת מערכות מידע.

התאמת מערכות מידע להוראות ניהול ספרים על פי דרישות רשות המיסים ושל חוקים אחרים.

 

האנשים מאחורי המספרים:

אזור הצפון  |  מר אורי פלוסר |  נייד 052-4859823  | uri@mbtcpa.co.il

מידע ניהולי בתעשייה  |  רו"ח זאב נחמיאס  |  נייד  054-4328898  | zeev@mbtcpa.co.il

 

 


האיש מאחורי המספרים


דוד שטיינוורסל
מנהל שירותי חשבות ומערכות מידע

נייד:  052-2346209
דוא"ל: dasz@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570