MBT - ייעוץ וליווי לעצמאים בקיבוץ ובמושב
מחלקת עצמאים הוקמה בכדי לתת מענה לצרכים המיוחדים שנוצרו אצל החברים, עם התקדמות תהליכי השינוי בקיבוצים ובמושבים.

השירות ניתן לחברי קיבוץ המעוניינים לנהל את ספרי החשבונות שלהם בנפרד מספרי החשבונות של הקיבוץ.
אנו מתמחים בטיפול בחברי קיבוץ עצמאים, על כל הסוגיות הקשורות בכך מול רשויות המס, ובהתנהלות השוטפת מול הקיבוצים, כולל שילוב העצמאי בדוח השנתי של הקיבוץ, במידה ויש לכך הסכמה של החבר ושל הקיבוץ.
כיום, לקוחותינו נמנים עם כל מגזרי המשק, כגון: תעשייה, מסחר ושירותים, תיירות, מחשוב והיי-טק, חברות פרטיות, אגודות, עמותות, מלכ"רים, אגודות מוניציפאליות (הרחבות קהילתיות) ועוד.


להלן שירותי המחלקה:


ליווי החברים והקיבוץ בהסדרת היחסים בין העצמאי לקיבוץ.
ליווי החברים בתחילת דרכם כעצמאים, כולל פתיחת תיקים ברשויות השונות.
שירותי הנהלת חשבונות - מתן שירותי הנהלת חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד צידית לרבות

     הפקת דוחות תקופתיים באופן שוטף ועריכת התאמות כרטיסי הנהלת החשבונות, בהם בנקים,

     ספקים, קופה ולקוחות. ניהול החשבונות נעשה ברמה מקצועית גבוהה, תוך עריכת הדיווחים

     השונים למוסדות בעבור לקוחותינו.
חשבות שכר - הפקת תלושי שכר למעסיקים עבור עובדיהם. שירות זה כולל עריכת תלושי השכר,

     העברה ודיווח של ניכויי מס, הביטוח לאומי והתנאים סוציאליים.
דוחות אישיים – עריכה והעברה של כל הדיווחים המחויבים על פי חוק, בעבור לקוחותינו העצמאים.

     סיוע בעריכה והגשה הדוח השנתי, תוך מתן דגש על ניכוי מלוא ההוצאות המותרות וכן תכנוני מס

     העדכניים.במידה וקיימת הסכמה אנו משלבים את הדוח השנתי של חבר הקיבוץ בדוח השנתי של

     קיבוצו.
הצהרות הון – סיוע בעריכת הצהרות הון והגשתן.
ייעוץ ותכנון מס – ביצוע, באופן שוטף, של תכנוני מס אופטימלים ללקוחותינו תוך שימוש בכלים

    המקצועיים החשבונאים והמשפטיים העומדים לרשותנו. תכנון המס כולל יעוץ לנקיטת צעדים נכונים

    מהשלבים הראשונים של הקמת העסק ובמהלך הפעילות השוטפת ועד להגשת הדוח השנתי.
ייעוץ כלכלי – ביצוע עבודות כלכליות שונות.

 

 

 

 

 

 

 


 האיש מאחורי המספרים

רו"ח
אורן חינגה

מנהל תחום יזמות והקיבוץ המתחדש

טל':    04-6800445
נייד:   052-4859824
דוא"ל: oren@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570