מבט יועצים - חוקי עידוד השקעות - הטבות מס ומענקים למפעלים מאושרים ומוטבים

חוקי עידוד השקעות - הטבות מס ומענקים למפעלים מאושרים ומוטבים

במבט פועל צוות מקצועי אשר מתמחה בבחינת חלופות לקבלת מענקים, תמריצים והטבות מס למפעלים ולמפעלי התעשייה הקיבוצית תוך ראיה כוללת של מיסוי המפעל והקיבוץ. השירות כולל בחינה, הכנה והגשה של תוכנית הסיוע לגורמים הרלוונטיים.

לצוות ניסיון רב בהערכת הכדאיות בהטבות במס לפי החוק לעידוד השקעות הון ובמעבר לשיטת מיסוי של חברה בע"מ וזאת בראייה רב שנתית.

 

מסקנות הבדיקה הינן ייחודיות לכל מפעל ומושפעות מגורמים רבים ובכללם - ההטבות הרלוונטיות לגבי המפעל, אופן המיסוי, מדיניות הדיבידנד, תחזיות הפעילות בעתיד, תכניות לגיוסי הון ועוד. ביצוע העבודה דורש התמחות במיסוי קיבוצים ואגודות שיתופיות, בחוקי עידוד והיכרות עם שוק גיוסי ההון.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האנשים מאחורי המספרים:

רו"ח אייל לבנת  |  טל. 03-6382845  |  נייד 052-3632125   |  eyal@mbtcpa.co.il
האיש מאחורי המספרים

רו"ח
אבי אלמגור

אחראי תחום תמריצים ממשלתיים

טל':    03-6382836
נייד:   052-2722159
דוא"ל: avim@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570