מבט יועצים - שירותי חשבונאות וביקורת לחברות ציבוריות


שירותי חשבונאות וביקורת לחברות ציבוריות

ענף החשבונאות בישראל עבר שינויים והתפתחויות וביניהם עדכונים של כללי החשבונאות הישראליים והטמעת התקינה הבינלאומית  IFRSאשר חברות ציבוריות מחויבות לדווח בהתאם לה.

בעקבות התקינה החדשה השתנו צרכי החברות והארגונים מהבחינה החשבונאית, הורחבה אחריותם של נושאי המשרה וקשר שוטף ואישי עם הלקוח וניתוח הסביבה העסקית שלו הפך להיות חלק בלתי נפרד מתהליך ביקורת ועריכת הדוחות הכספיים של החברות.

 

במשרדנו פועל צוות מיומן אשר מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראליים והבינלאומיים (IFRS) ומעניק שירותי ביקורת, עריכת דוחות כספיים וייעוץ למספר רב של חברות ציבוריות ממגזרים שונים במשק.

 

בין שירותי הפירמה ניתן למצוא:

 

ביקורת דוחות כספיים

עריכת דוחות כספיים  - על פי כללי ה - IFRS ותקנות ניירות ערך.

יישום התקינה הבינלאומית - יישום התקינה הבינלאומיות בהתאם לכללי ה-IFRS ומתן חוות דעת

     מומחה לעניין.

בדיקת נאותות חשבונאית - בחינת המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה.

הקצאת עלות רכישה PPA – הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים והקצאת עלות הרכישה.

תגמול מבוסס הון (אופציות לעובדים) – הקצאת אופציות לעובדים כתגמול.

ועדת גושן - סיוע לחברות בעריכת מבדקים לבחינת האפקטיביות של בקרות מפתח.

ERM - ניהול סיכונים - פיתוח מנגנון פנים ארגוני לזיהוי וניהול סיכונים.

שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי - שירותי ייעוץ כלכלי התואמים את הצרכים, הדרישות והאיכות הנדרשים

     מחברות ציבוריות.

 
האיש מאחורי המספרים

רו"ח ראובן צוקרמן


יועץ תחום חשבונאות

טל': 03-6382811
נייד: 050-6564657
דוא"ל: reuven@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570