שיוך נכסים- הנקודות החשובות

יתרונות שיוך הנכסים:

הגדלת הביטחון האישי של החברים בדרך של יצירת זיקה בין החברים לנכסים העיקריים של הקיבוץ.

יצירת העדפה לחברי הקיבוץ הוותיקים על פני חברים חדשים שנקלטו או יקלטו בעתיד.

לאפשר יצירת מנגנון שיאפשר מתן זכויות בתנאים מועדפים לחברים חדשים.

יצירת מוצר משלים לתהליך עידוד תמרוץ עבודה (התפרנסות) שיאפשר חלוקת רווחים גם על בסיס וותק.

 אפשרות לשיתוף היורשים ברווחי התאגידים.

מתן זכויות ישירות לחברים אם וככל שימומשו זכויות בעתיד.

יצירת מנגנון קבוע (כלכלית אשר יפעל בעתיד) של חלוקת רווחים.

מדרג שימושים – קביעת עקרונות ברזל לקיום קיבוץ לאורך שנים (ערבות הדדית).


עקרונות שיוך הנכסים:

 תהליך השיוך צריך להיעשות כחלק מתהליך החשיבה הכולל של הקיבוץ.

השיוך הוא חלק ממהלך כולל של שינוי במבנה המשפטי והארגוני של הקיבוץ ואינו דבר העומד בפני עצמו

על התהליך להיעשות באופן שקוף (כל אחד צריך להבין את התהליך ולהיות מודע למצבו בכל שלב).

השארת חלק מהנכסים בשליטת הקיבוץ על מנת להבטיח מקורות לעזרה הדדית, דאגה לתלויים וצירוף חברים חדשים.


לפרטים נוספים:
דב קלט | טל. 03-6382839 | נייד 052-5523296 | dov@mbtcpa.co.il

mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570