קרנות מילואים/ נאמנויות

מבט יועצים מתמחה בליווי, הקמה וניהול של נאמנויות בטחון סוציאלי לחברי הקיבוצים. למשרדנו ניסיון של למעלה מ- 10 שנים בהקמת מנגנוני הפקדה (המותאמים לכל קיבוץ) המאפשרים משיכת כספים על בסיס תחשיבים אקטוארים במסגרת קרן מילואים/ קרן נאמנות, שמטרתם להגדיל את ביטחונם ורווחתם האישית של החברים תוך התחשבות בגורמים כגון החלטות חברתיות, מצבו התזרימי של הקיבוץ, אופטימיזציה מיסויית בהתחשב במבנה המס של הקיבוץ וכד'. 

מנגנונים אלו יכולים לאפשר גם משיכת כספים לפני שנסגר הגרעון האקטוארי מתוך רצון לפעול להעלאת רמת החיים השוטפת לכלל החברים במשולב עם הרצון להגדיל את הביטחון האישי של החבר.

 

בחלק מהקיבוצים, לחברים המבוגרים לא נפתחה תכנית פנסיה אישית. מניסיוננו חברי הקיבוץ מקבלים תקציב שוטף שמקורותיו הנם העברות תזרימיות מעבודה וממקורות נוספים המגיעים לקהילה מהשכרות, ריווחי עסקים, עודפי מיסוי ועוד. מנגנון זה צפוי להמשך גם בעתיד, בין אם הקיבוץ יישאר שיתופי ובין אם יבצע שינוי באורחות חייו, אולם קיימת חשיבות רבה להבטיח את העברת הכספים לחברים בכל מקרה וללא תלות במצבו של הקיבוץ.
לפרטים נוספים:

טניה קשקט  |  טל. 03-6382869  |tanya@mbtcpa.co.il

 
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570