דמי ניהול בקרן פנסיה או ביטוחי מנהלים – מה הכי משתלם לנו?
בשנים האחרונות גוברת המגמה של המדינה להטיל על האזרח את האחריות על הפנסיה שלו. מהלכים כגון בחירת ותכנית פנסיונית, אפשרויות ניוד בין תכניות הפנסיה, הגבלת דמי הניהול שגובות קרנות הפנסיה וחברות הביטוח ועוד, מאפשרים לפרט לבצע מהלכים אשר יחסכו לו עשרות ואף מאות אלפי ש"ח לגיל הפרישה.
אולם, בפועל הפרט במדינת ישראל ממשיך להפקיר את תכניות הפנסיה שלו בידי גורמים בלתי תלויים 
כגון סוכנויות ביטוח ומנהלי הסדרים אשר מקבלים את העמלות שלהם מחברות הביטוח ובחלק ניכר מהמקרים מדובר בחברות בנות של חברות הביטוח, כך שנוצר מצב שהבחירה של הפרט בתכניות הפנסיה שלו אינה אובייקטיבית ובדרך כלל, כתוצאה מחוסר הבנה של המשמעויות הכספיות הגבוהות של בחירה שגויה, נגרם לו נזק כספי רב.
בואו נפרט קצת יותר בפשטות, כאשר שני בני זוג מפקידים לפנסיה, הסכום שמושקע בתכניות הפנסיה הנו משמעותי (במקרים רבים גבוה אף מתשלומי המשכנתא של המשפחה) כך לדוגמה אם שני בני זוג מרוויחים את השכר הממוצע במשק, כ – 9,000 ש"ח לחודש ומפרישים לפנסיה 18.33% מהשכר (עובד + מעביד), המשפחה מפקידה כ 3,300 ש"ח מידי חודש לחסכון הפנסיוני.
האם עצרתם את עצמכם ושאלתם, כמה מתוך הסכום המופרש עבורנו נחסך לנו לגיל פרישה וכמה ממנו עובר 
כדמי ניהול לגורמים השונים - מנהלי הסדרים, סוכני ביטוח והגופים המבטחים? 
נציין כי בדרך כלל מתוך הסכום המופרש לתכניות הפנסיה השונות נגבים בנוסף לדמי הניהול עלויות לכיסויים ביטוחים מקובלים: פנסיית שארים / ביטוח חיים ופנסיית נכות / אבדן כושר עבודה.

מהם הפערים בדמי הניהול בין התכניות השונות?
הפערים יוצרים הבדלים משמעותיים בסכומי הצבירה לפנסיה, לצורך המחשת האמור נשתמש בדוגמא:
 
להלן מספר תכניות מייצגות בעלי דמי ניהול שונים: 
על מנת לבחון כמה דמי ניהול גובים מהמבוטח בכל תכנית יש להבין את המשמעות של סוגי דמי הניהול:
דמי ניהול מהפרמיה – שיעור המנוכה מההפרשות של העובד והמעביד במועד ההפקדה באופן חד פעמי, לדוגמא אם אני מפריש לתכנית הפנסיה מתוך שכר של 10,000 ש"ח 1,833 ש"ח (18.33%) ובהנחה שדמי הניהול הנם 6% מהפרמיה אזי גובה דמי הניהול לשנה עבור הפקדות של 12 חודש  יהיו 1,320 ש"ח לפי הנוסחה הבאה – 1,833 X 6% X 12 = 1,320 ש"ח.
דמי ניהול מהצבירה – שיעור המנוכה מהצבירה מידי שנה, כלומר, בהתייחס לדוגמא הקודמת ובהנחה שמדובר
במבוטח בגיל 30 שאמור לפרוש בגיל 67, הצבירה בשנה הראשונה תהיה 20,676 ש"ח, בהנחה שדמי הניהול מהצבירה הנם בשיעור של 0.5% מהצבירה, כל שנה יגבו כ – 103 ש"ח ובמצטבר עד גיל פרישה כ – 3,500 ש"ח. 
שימו לב עד כמה משמעות יש לדמי הניהול מהצבירה שכפי שצוין בדוגמא הנם 0.5% ונראים "תמימים" ביחס ל – 6% מהפרמיה אולם מאחר והם נגבים מידי שנה הסכום המצטבר בגין דמי ניהול אלה הנו משמעותית גבוה יותר.
לצורך המחשת ההבדלים בין התכניות השונות להלן טבלה המפרטת את סכום הצבירה הצפוי להיצבר לגיל פרישה בתכניות השונות בהנחות עבודה כדלקמן:
התחלת הפקדות בגיל – 30 ופרישה לפנסיה בגיל 67
שכר – 10,000 ש"ח למשך כל 37 שנות העבודה , שיעור הפרשה מהשכר – 18.33% 
 

הדוגמא מתייחסת לקרנות פנסיה חדשות (משווקות החל מינואר 1995) ופוליסות ביטוח מנהלים מייצגים, לצורך המחשה הונח שלא יהיו עלויות ביטוח וכי התשואה בקרן הפנסיה ברוטו 4.26% לשנה לעומת 4% לשנה בתכניות הביטוח מאחר ולקרן הפנסיה יש אגרות חוב מיועדות. 

אז מה אנחנו למדים מהדוגמאות?
 חשוב להבין כמה דמי ניהול אנחנו משלמים ובעיקר דמי הניהול מהצבירה, כפי שניתן לראות בטבלה, סך דמי
 הניהול בתכניות ביטוח מנהלים גבוהים משמעותית מאשר בקרנות הפנסיה, וזאת משום שבביטוחי מנהלים שיעור דמי הניהול מהצבירה גבוה יחסית, בדוגמא שלעיל המשמעות הכספית של הצבירה לגיל הפרישה הנה יותר מ – 400,000 ש"ח !!!

 מאחר ונתון זה לא מוצג בפני המבוטח, בדרך כלל, בעת פתיחת תכנית הפנסיה, חשוב לבחון את המשמעויות באמצעות ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי ואסור להשאיר את בחירת תכנית הפנסיה בידי גורמים שאינם בלתי תלויים.

 גם אם נמצאים בקרן פנסיה עם דמי הניהול המרביים, יש לבצע מהלך של התמקחות מול קרנות פנסיה על-מנת להשיג את דמי הניהול הנמוכים ביותר, ככל הניתן, מהלך זה רצוי ומומלץ לבצע דרך מקום העבודה המרכז כוח קניה גדול יותר מול הגופים המבטחים. 

הערה: צריך לזכור שמאמר זה מטרתו להבהיר לקורא את משמעות דמי הניהול הנגבים ממנו ואינו בא להחליף ייעוץ פנסיוני, מאחר ולא מביא לידי ביטוי את מכלול הנתונים הנדרשים כגון: מצב בריאותי, קיומם של תכניות פנסיה וביטוח ותיקות עם הטבות היסטוריות ועוד, לפני כל ביצוע מהלך יש להתייעץ עם יועץ פנסיוני.

כותב המאמר רו"ח יוסי ספיר ,יועץ פנסיוני ,מנהל המחלקה הכלכלית ב- MBT יעוץ כלכלי ומיסוי בע"מ.
לפרטים נוספים בנושא ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי וייעוץ פנסיוני לארגונים לחץ כאן.
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570