מה בין חדש לחדשני? יישום "חדשנות" בתעשייה.
המושג "חדשני" הפך למטבע לשון נפוץ כמעט בכל שיח הנוגע לטכנולוגיה ותעשייה, ובכל זאת ראוי להציג את הנושא באור המעשי:
המושג "חדש" מתייחס למצב קיים של מוצר או תהליך, ביחס למצבו הקודם. למרבה הפלא, מיד לאחר שיוצר או בוצע- כבר מתחיל תהליך ההתיישנות שלו, ולכן ""זמן התפוגה" של המונח "חדש" הוא קצר.

"חדשנות"- איננה הגדרה למוצר או תהליך ספציפי, זו היא התנהלות מתמשכת בתוך התווך האסטרטגי של החברה: כלומר- ניהול, שיטות וביצוע עבודה ותקשורת תוך ארגונית, ומעל לכל – גישה לפתרון בעיות ודרך חשיבה, שאינם קשורים בהכרח למוצר או הליך ספציפי- אבל מותאמים בכל זמן ל " כוכב הצפון" של החברה- כלומר להגדרת המטרה ארוכת הטווח שלה המכונה לפעמים " אסטרטגיה". 

מה התועלת ב"חדשנות"?
התועלת העיקרית איננה דווקא בחידוש טכנולוגי או בשיפור המוצרים- אלה יהיו " תוצאות לוואי "- אלא בתהליך רחב וכולל של מתן סמכות ואחריות, פתח לחילופי מחשבות ויוזמות- שלפעמים חבויות בראשי העובדים והמנהלים. פתאום מתברר שנושאים פעוטים, כמו ארגון מוצרים ליד מכונה, 
שמירה על ניקיון, פעולת תחזוקה, תחזוקת השיווק, רכישת ציוד וחפיפה בין עובדים במשמרות, הם נושאים המעסיקים עובדים- ויש להם רעיונות לשיפור. שיפורים קטנים במהלך היומיום- תורמים לעיתים קרובות להתייעלות ,חיסכון , הגדלת הרווח- ובעיקר- שיתוף העובדים, מתחתית רצפת הייצור ועד למנכ"ל, בתרומתם להצלחת החברה. 
לכן, התועלת היא מצטברת ,הולכת וגדלה ככל שהחשיבה היצירתית והגישה החדשנית מעמיקה שורשים בחברה. 

מה המחיר להתנהלות חדשנית בחברה? 
מטבע הדברים, בניית התנהלות חדשנית בחברה היא תהליך מתמשך המחייב שיטתיות,  תקציב ושיתוף פעולה. יתר על כן: חופש ההידברות, גילוי היצירתיות והשקיפות בתוך הארגון גם מציפים לעתים מחלוקות ומדרך הטבע מחלוקות עשויות להתבטא גם ביחסי אנוש, אך הניסיון מראה שדווקא הצפת הנושא, ל"אור השמש" יוצרת אפשרות להידברות ופתרון, ושחרור מתחים חבויים או רגישות אישית- כך שניתן יהיה לטפל בהם. 

איך מנחילים גישה "חדשנית" בארגון?

ראשית על הנהלת הארגון להחליט על כניסה לתהליך.

החדרת חדשנות היא תהליך משולב של ארגון, טכנולוגיה ויחסי אנוש.

עצם הכניסה לתהליך היא המטרה – ולא הצפי לתוצאה מידית, לעתים התוצאות יבואו דווקא מהכיוון שהנהלה לא צפתה.

יש למנות אחראי לתחום, רצוי בעל ידע וניסיון בתחום הנדסת ייצור, משאבי אנוש או ניהול כללי, ( אך לא בהכרח)- ובעיקר בעל יכולת הקשבה ויחסי אנוש מתאימים. יש לאפשר לו להקצות זמן לנושא.

אין "פתרון בית ספר" לניהול תהליך חדשנות. בכל ארגון מתפתח התהליך בהתאם לייחודיות שלו. ולכן רצוי להוביל את התהליך ב" ראש פתוח" ודווקא  ללא תכנית עבודה כתובה מוגדרת- לפחות לא בשלב הראשון.

התהליך " צומח" אם הוא נכון, ו" נובל" אם איננו הולם לאופי הארגון. לעתים הוא מתקדם ולעתים מתמהמה.  

אפשר להיעזר בייעוץ, לדעתי- חשוב שהייעוץ יהיה יותר ליווי והתמדה בהכרות אישית עם הארגון ומנהליו, ופחות ביעוץ מקצועי המאופיין בישיבות מרובות משתתפים, דפי עבודה  ומצגות המשוננות באקדמיה. חשובה במיוחד ההובלה המשותפת עם האחראי בארגון.

יהיה צורך להקציב זמן ותקציב, להשתתפות העובדים מרצפת היצור ועד ההנהלה הבכירה, בתהליך, כמו סיעור מוחות, פגישות צוות, פגישות "יחידניות" והגשת ניירות עבודה /הצעות ייעול וכדומה.  וכל זאת חייב להתבצע באורך- רוח, ובהתאמה לדופק העבודה של הארגון. לוח זמנים שרירותי ונוקשה לא יתרום להצלחה.

 קריטריון חדשנות הנו מרכזי בהערכת תכניות מו"פ ע"י גורמי סיוע בארץ ובחו"ל ולכן קיימת חשיבות רבה בהצגת חדשנות הגלומה במוצר שבפיתוח   בצורה אופטימלית.


למבט יועצים ניסיון וידע רב בזיהוי חדשנות קיימת ונדרשת לקבלת תמיכה במו"פ מגורמי סיוע בארץ ובחו"ל.

אנו מסייעים לתאגידים להביא לידי ביטוי מרבי את החדשנות הגלומה במוצר המפותח בהגשת תכנית מו"פ המוגשת לגורמים הרלוונטיים.

 

לדברי ד"ר עמי נווה:".."חדשנות" איננה סיסמה ריקה, אלא תהליך ארוך טווח, שאת תוצאותיו (המפתיעות לפעמים) ניתן להעריך לאורך זמן, לאחר עבודה עקבית, סבלנית ומקצועית"...

 


כותב המאמר ד"ר עמי נווה מנהל טכנולוגי בתחום התמריצים הממשלתיים מעבר לשלושים שנות ניסיון בתחום הפיתוח ויזמות עסקית. 


mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570