בחינת החלופות לקבלת מענקים ממשלתיים וחוקי עידוד ב-MBT? למה זה כדאי?

עסקים רבים מתלבטים האם לחכות לצמיחה בהכנסות ולאחר מכן לגייס עובדים או לחלופין האם לגייס קודם עובדים על מנת לבנות תשתית לכוח אדם שיתרמו משמעותית לצמיחה העתידית.השיקולים רבים- מצד אחד גידול בעובדים יאפשר לחברה להתרחב ולהשקיע יותר משאבים בגיוס לקוחות, תמיכה ובסיס רחב ויציב יותר. מנגד, במידה וישנו עיכוב וצמיחה אטית, תשלומי השכר ויתר הוצאות החברה יוצרים בעיה תזרימית המקשה על החברה.
לשם כך, גיבש משרד הכלכלה מסלול מענקים ממשלתיים למפעלי תעשייה ועסקים הנותן מענה לבעיה זו. מטרתו לעודד השקעות וקליטת עובדים חדשים במעגל התעסוקה. משרד הכלכלה פועל במספר אפיקי עידוד כלומר, מסלולים שונים המתמקדים כל אחד בסוג שונה של חברה- ישנן חברות הנמצאות באזורי עדיפות ולהן מסלול מענקים ממשלתיים משל עצמן, ישנן חברות הקולטות אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ועוד.
מסלול עידוד העסקת עובדים מאפשר לחברות אשר צופות לצמיחה והתרחבות לגייס עובדים חדשים (מינימום תוספת של 5 עובדים חדשים למעט חריגים) ולקבל החזר בגין חלק מעלות המעביד המשולמת בגינם. ההחזר הנו כאחוז מסוים מסך עלות המעביד אותה מתחייב העסק לשלם למשך 30 חודשים.
מדי תקופה נפתחת הקצאה חדשה בה יכולה החברה להתחרות על קבלת המענק הממשלתי במסלול עידוד העסקת עובדים, כאשר משרד הכלכלה בוחר את החברות הזוכות על פי אמות מידה שונות כגון מספר העובדים העתידים להיות מועסקים, השקעות עתידיות מתוכננות, מיקום העסק ועוד.
במידה והחברה אכן זוכה היא נכנסת להליך החוזר על עצמו מדי רבעון- על החברה להגיש דוחות בפורמט קבוע המראים גידול במצבת העובדים ואשר על סמך דוחות אלו לאחר בדיקת נכונותם על ידי משרד הכלכלה, מקבלת החברה מענקים.
יש לשים לב, במסלול עידוד העסקת עובדים ישנן הגדרות ברורות אלו חברות יכולות לגשת למכרז, אלו עובדים עליהן לגייס, אופן הדיווח, מינימום עלות מעביד וכו'.
מסלול זה כיום הנו מסלול של מענקים מוחלטים משמע, במידה והחברה עומדת בהתחייבויותיה (גידול בעובדים, עמידה בעלות מעביד עליה התחייבה ועוד) המענק אותו היא מקבלת הנו סופי.

מסלול מענקים לעידוד העסקת עובדים ומסלולים רבים מוצעים לחברות במטרה להגדיל ולעודד צמיחה במשק הישראלי. יש לעקוב אחר פרסומים שונים של משרד הכלכלה במטרה לבדוק פתיחת מכרזים חדשים לקבלת מענקי סיוע ממשלתיים.

כותב המאמר הוא רו"ח אבי אלמגור -אחראי תחום תמריצים ממשלתיים בחברת MBT מבט יועצים
לחברה ניסיון עשיר בסיוע לתעשייה בתכניות מדען ראשי, חסכון במס, בחינת חלופות למענקים והטבות מס למפעלי תעשייה במסגרת חוק עידוד השקעות הון.

mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570