תכנית אינטגרציה ליישום הוראות הרגולציה בתחומי בקרה וניהול סיכונים

חברה ציבורית כפופה להוראות רגולציה שונות (ביקורת פנים, ISOX, ניהול סיכונים, תכנית ציות ואכיפה, ועוד) שלהן מטרה זהה – שיפור מערך הבקרה בארגון וצמצום הסיכונים בארגון.


בפועל, נוצר עודף רגולציה ויישום בלתי יעיל. כך לדוגמה מבוצע שימוש במתודולוגיות שונות, דירוג שונה של הכשלים/חשיפות שנמצאו, תכניות טיפול שונות, היעדר יעילות של משאבי הבדיקה, תיעוד בנפרד של כל אחד מתוצרי הרגולציה, ריבוי המלצות וגורמים מטפלים. כל אלו ועוד מביאים להחמצת המטרה העיקרית לשיפור מערך הבקרה וטיפול בסיכונים.

 

הדרך ליצירת יעילות ואחידות בין דרישות הרגולציה השונות תחת מטריה אחת הנה באמצעות מאגר סיכונים ותכנית טיפול כוללת.

 

אנחנו, במבט יועצים פיתחנו תכנית אינטגרציה ליישום הוראות הרגולציה בתחום בקרה וניהול סיכונים לפיה "מתורגמים" תוצרי הרגולציה השונים למאגר הסיכונים הכולל של הארגון תחת פלטפורמה אחידה, אשר משמש כמשאב כלל ארגוני וככלי ניהולי בידי ההנהלה.

 

היתרונות בתכנית האינטגרציה:

  • איחוד הדרישות הרגולטוריות בתחום בקרה וניהול סיכונים תחת מטריה אחת
  • מאגר סיכונים אחיד המהווה משאב כלל ארגוני
  • סטנדרטיזציה בדירוג הסיכונים בארגון
  • נגישות לבעלי התפקידים הרלבנטיים
  • יכולת מיון וסיווג מגוונות לצרכים השונים ולגורמים הרלבנטיים
  • ריכוז תכנית הטיפול בסיכונים ברמה הרוחבית לרבות בקרה ומעקב אחר יישום תכנית הטיפול בסיכונים
  • בסיס לעדכון ושיפור נהלי החברה

 


האיש מאחורי המספרים


רו"ח
 קובי אברהם

מנהל מחלקת בקרה וניהול סיכונים

טל': 03-638284103-6382841
סלולארי: 054-5508958054-5508958
דוא"ל: kobia@mbtcpa.co.il
mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570