MBT - הקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה הנה קרן ממשלתית כאשר

האשראי יינתן לעוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות, עמותה ואגודה שיתופית חקלאית, 

 

העוסקים בכל תחומי פעילות- תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות ותיירות. הסיוע ניתן 

לעסקים אשר נמצאים בקשיים תזרימים, עסקים חדשים או עסקים המעוניינים להרחיב את עסקם.

 

סכום ההלוואה ותנאיה משתנה מחברה לחברה בהתאם לגודלה ולמסלול המבוקש.

 

לאחר הגשת הבקשה לגוף המלווה נערכת בדיקה כלכלית, במידה וההמלצה המתקבלת הנה חיובית, 

היא מועברת לבנק המבצע לוועדת אשראי.

 

לMBT ניסיון רב בבחירת המסלול המתאים, הכנת תכנית עסקית מותאמת לאופי 

פעילות החברה וליווי שוטף מול הגוף המלווה מטעם המדינה בבדיקת התכנית בטרם אישורה.

 

לפרטים נוספים אודות המסלולים השונים לחץ כאן:

האיש מאחורי המספרים

רו"ח אייל לבנת 
מנהל מקצועי-מחלקה כלכלית 

טל': 03-6382845
נייד:  052-3632125
דוא"לeyal@mbtcpa.co.il

mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570