MBT - עידוד העסקת עובדים (מסלול תעסוקה)

במסלולי עידוד העסקת עובדים (מסלול תעסוקה) ישנה חשיבות גבוהה לאופן הגשת הבקשה, תחזית קליטת העובדים וגובה השכר המשולם. הסנקציות על אי עמידה בתנאי כתב האישור הינן גבוהות ויכולות להוביל אף לביטול כתב האישור, החזר המענקים ולחילוט ערבויות.


MBT מבט יועצים בעלת ניסיון רב בניתוח פעילות החברה והכנת בקשות באופן ייחודי המותאם לחברה. כמו כן, המחלקה מלווה באופן שוטף תכניות מאושרות והגשת דיווחים רבעוניים עד לניצול מקסימלי של ההטבות המיועדות לחברה.


לכל הקצאה תחרותית עלות מעביד מינימלית בה יש לעמוד, תנאים שונים בקליטת העובדים החדשים ואזורי עדיפות המשתנים בהתאם לחוק.


מעוניינים להתעדכן בפתיחת ההקצאה הבאה?

מגישים דוחות שוטפים ולא מקבלים את מקסימום המענק לו זכאים?


לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן


במקרים רבים נוכחנו כי חברות אינן מכירות את החוקים בדבר דיווח נכון של שעות עבודה והעובדים המותרים לדיווח ולפיכך נכנסות לקשיים והחזרי מענקים למרות היותן זכאיות למענק מלא.

 

 

 האיש מאחורי המספרים

רו"ח
 אבי אלמגור  

מנהל תחום יעוץ לעסקים  

טל':    03-6382873
נייד:   052-3287049
דוא"ל: avim@mbtcpa.co.ilmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570