התנאים להוכחה כי רכב עבודה משמש לעבודה בלבד
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (עמ"ה 131/08 עירית מעלה אדומים נ. פקיד שומה), הקובע, כי בהתאם לפסיקה קודמת, הוצאות רכב תותרנה בניכוי במלואן באם הרכב אכן מיועד לצרכי עבודה בלבד. דהיינו, הרכב משמש כרכב תפעולי (המדובר, בדרך כלל, ברכבי פיקוח והובלה קטנים).
התנאים להוכחה כי רכב עבודה משמש לעבודה בלבד
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570