סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים
משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, גיבש, חמישה מסלולי סיוע, בהם המשרד משתתף בעלות שכרו של העובד, בשיעורים ומועדים שונים.
הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית. ניתן להגיש בקשות עד ליום ה-4 בספטמבר 2017.
סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570