מיסוי הכנסת עבודה בחו"ל לתושב חוזר
בחוזר עדכון בדבר החלטת מיסוי העוסקת במיסוי הכנסת עבודה של יחיד, שהופקה מחוץ לישראל, בהיותו תושב חוץ, ושהתקבלה לאחר חזרתו למעמד תושב ישראל. להחלטה השלכות הן במיסוי תושב חוזר והן בתהליך ניתוק התושבות וחידושה.
מיסוי הכנסת עבודה בחו"ל לתושב חוזר
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570