אמנת המס החדשה בין ישראל לגרמניה
בשנת 1966 נחתמה אמנת מס בין ישראל לגרמניה. בשנת 2014 נחתמה בין ישראל לגרמניה אמנת מס חדשה. האמנה נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2017. מטרת אמנת מס היא הסדרת המיסוי בין גורמים מישראל וגרמניה, בין היתר, על מנת למנוע התחמקות מתשלום מסים.
בדומה לאמנות נוספות, השינוי המרכזי, שהביאה האמנה החדשה, נוגע להפחתת משמעותית בשיעורי ניכוי המס במקור.
אמנת המס החדשה בין ישראל לגרמניה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570