פתיחת מקצים לשנת 2017 לתכנית "כסף חכם" - עידוד השיווק לחו"ל
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה ממשיך להפעיל את תכנית ”כסף חכם“, המסייעת להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התכנית הנוכחית, יכיר האגף בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשוק היעד הנבחר.
פתיחת מקצים לשנת 2017 לתכנית "כסף חכם" - עידוד השיווק לחו"ל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570