הוצאות על כיבוד בפגישות מחוץ למקום העסק - אינן מותרות לניכוי לצרכי מס
בית המשפט המחוזי קבע, שניכוי בגין כיבוד מותר רק בגין כיבוד במקום העסק ולא מחוצה לו, גם אם מדובר בבית קפה אליו מגיעים בקביעות לפגישות לצרכי העסק. בחוזר עיקרי פסק הדין.
הוצאות על כיבוד בפגישות מחוץ למקום העסק - אינן מותרות לניכוי לצרכי מס
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570