חשבונית פיקטיבית - עדכונים מפסקי דין ופרקטיקה מקצועית
חשבונית פיקטיבית הינה חשבוניות מס שהוצאה שלא כדין, כגון: חשבונית מזויפת, חשבונית שהוצאה על ידי מי שאינו מורשה להוציאה על פי דין, או חשבונית שמכילה פרטים שאינם נכונים.
בחוזר עדכונים בנושא מפסקי דין ופרקטיקה מקצועית.
חשבונית פיקטיבית - עדכונים מפסקי דין ופרקטיקה מקצועית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570