בחישוב הכנסה לצורך קביעת דמי אבטלה - אין להתחשב בתנודות זמניות בשכר
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי עובד שהוצא לחופשה זמנית ללא תשלום, עקב אילוצים כספיים של המעסיק, ולאחר מכן פוטר - יקבל דמי אבטלה בהתאם להכנסתו בתקופה שלפני יציאתו לחופשה.
בחישוב הכנסה לצורך קביעת דמי אבטלה - אין להתחשב בתנודות זמניות בשכר
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570