פורסמה רשימת היישובים המוטבים לשנת 2016
רשות המסים פרסמה את רשימת היישובים המוטבים לשנת המס 2016. הניקוד הכולל של כל יישוב, מורכב ממדד חברתי - כלכלי של היישוב, ניקוד פריפריאלי וסמיכות לגבול. תושבי היישובים הכלולים ברשימה זכאים להנחות במס הכנסה בהתאם לניקוד המוענק להם.
פורסמה רשימת היישובים המוטבים לשנת 2016
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570