תכנית "כסף חכם" - סיוע בהגדלת היצוא לחו"ל - תכנית תמריצים חדשה לשנת 2016 - נפתחה להגשה
התכנית החדשה למימון הוצאות שיווק לחו"ל מטעם משרד הכלכלה נפתחה להגשה. בדומה לתכניות קודמות, תקציב התמיכה מוגבל בהיקפו. הבקשות יבחנו לפי סדר הגשתן ואלו מהן שיהיו ראויות לתמיכה על פי אמות המידה יאושרו ראשונות.
תכנית "כסף חכם" - סיוע בהגדלת היצוא לחו"ל - תכנית תמריצים חדשה לשנת 2016 - נפתחה להגשה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570