החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי
פורסמה החלטת מיסוי הבאה להבהיר את הוראת פרשנות 6/2015 - החבות במע"מ במכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי. פרטים בחוזר.
החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570