מענקים לתכנית קדם מחקר ופיתוח - מיועד לכל התעשייה המסורתית ולתעשייה העילית במגזרי האוכלוסייה החרדית ובני המיעוטים
בחוזר פרטים בדבר המשך קבלת מענקים בתכנית קדם מחקר ופיתוח.
מענקים לתכנית קדם מחקר ופיתוח - מיועד לכל התעשייה המסורתית ולתעשייה העילית במגזרי האוכלוסייה החרדית ובני המיעוטים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570