הטבות לתעשייה המסורתית בשנת 2016
מתוקף סמכויות המדען הראשי, ולאור חשיבות הטמעת תהליכי חדשנות בתעשייה מסורתית, החליטה לשכת המדען הראשי לאמץ מדיניות של עידוד המחקר והפיתוח בענפי התעשייה המסורתית. פרטים בחוזר.
הטבות לתעשייה המסורתית בשנת 2016
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570