החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות - הוראת פרשנות מספר 6/2015
רשות המסים פרסמה את הוראת פרשנות מספר 6/2015 - החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות. בחוזר עיקרי ההוראה.
החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות - הוראת פרשנות מספר 6/2015
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570