החלטות מיסוי בתחום חוקי עידוד
בחוזר עדכון בדבר שתי החלטות מיסוי שהתפרסמו לאחרונה בתחום חוקי העידוד - "הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה" - החלטות מיסוי שלא בהסכם.
החלטות מיסוי בתחום חוקי עידוד
העתקת קישור



mbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570