אושרו כללי הטבות מס ליישובי הפריפריה
הכנסת אישרה את מפת הטבות המס החדשה ליישובים בפריפריה בקריאה שניה ושלישית. המפה החדשה תיכנס לתוקף החל מיום ה-1 בינואר 2016.
אושרו כללי הטבות מס ליישובי הפריפריה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570