קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם יפן
בחוזר עיקרי הקול הקורא של משרד הכלכלה לתכנית דו לאומית, ישראל - יפן, לעידוד מחקר ופיתוח משותף של מוצרים ותהליכים תעשייתיים מובילים לשוק העולמי.
קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם יפן
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570