הוארכה והותאמה הטבת שווי השימוש לרכבים היברידיים לראשונה גם רכבים חשמליים ייהנו מההטבה
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות הקובעות, כי החל מיום ה-1 ביולי 2015 יהיה זכאי בעל רכב היברידי להטבה של הפחתה בזקיפת שווי השימוש, בסך 500 ש"ח לחודש בלבד. במקביל, נקבע כי החל מיום ה-1 ביולי 2015 בגין כלי רכב חשמליים ורכבי "פלאג אין" תהא זכאות להפחתת שווי שימוש בגובה של 1,000 ש"ח לחודש.
הוארכה והותאמה הטבת שווי השימוש לרכבים היברידיים לראשונה גם רכבים חשמליים ייהנו מההטבה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570