סיוע בהקמת נציגות שיווקית בסין, הודו ויפן
במסגרת מאמצי ממשלת ישראל להגדיל את הסחר שבין מדינת ישראל לבין המדינות הודו, סין ויפן, פיתח משרד הכלכלה תכנית סיוע לתאגידים ישראלים, במטרה לממש את הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית של סין, הודו ויפן ולצורך גיוון יעדי היצוא של מדינת ישראל.
תאריך אחרון להגשת בקשות - 17 לספטמבר 2015 בשעה 11:00 בבוקר.
סיוע בהקמת נציגות שיווקית בסין, הודו ויפן
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570