סיוע בקליטת עובדים חדשים בעסק
נפתח להגשה מסלול מענקים לתעסוקה, מטעם משרד הכלכלה, המיועד לסיוע בקליטת עובדים נוספים בעסק. התכנית מורכבת מ-4 מסלולים. לצורך ביצוע התכנית ולקבלת המענק נדרש המעסיק להכין בקשה מפורטת, בצירוף תכנית עסקית אודות פעילותו הכלכלית בשנים הבאות תוך פירוט העובדים שבכוונתו להעסיק. את הבקשה למענק יש להגיש למשרד הכלכלה עד לתאריך ה-10 בספטמבר 2015.
סיוע בקליטת עובדים חדשים בעסק
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570