ישראל - סינגפור - תכנית דו לאומית למענקי מחקר ופיתוח (SIIRD)
התכנית מספקת מימון (עד למיליון דולר) לפרויקטים במחקר ופיתוח משותפים בין חברות בישראל ובסינגפור. ניתן להגיש בקשה עד ליום ה-15 ביולי 2015. המועד הבא להגשת בקשות יהיה מיום ה-2 בנובמבר 2015 ועד ל-15 בפברואר 2016.
ישראל - סינגפור - תכנית דו לאומית למענקי מחקר ופיתוח (SIIRD)
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570