סיוע ל"חברות מתחילות" - עדכונים ושינויים
בחוזר מידע על מסלול סיוע של משרד הכלכלה המיועד ל"חברות מתחילות". תכלית המסלול לעודד השקעה ב"חברות מתחילות", שלא קיבלו בעבר תמיכה מלשכת המדען הראשי.
סיוע ל"חברות מתחילות" - עדכונים ושינויים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570