נפתחה תכנית למחקר ופיתוח חקלאי מסחרי באמצעות המדען הראשי
נפתחה תכנית לתמיכה במחקר ופיתוח מסחרי חקלאי, על ידי המדען הראשי במשרד הכלכלה ובשיתוף משרד החקלאות. פרטים בחוזר.
נפתחה תכנית למחקר ופיתוח חקלאי מסחרי באמצעות המדען הראשי
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570