תכנית מחקר ופיתוח ישראל - אורוגוואי נפתחה להצעות מחקר עד ליום 8 בספטמבר 2015
מטרת התכנית היא לספק תמיכה למיזמי מחקר ופיתוח, המשותפים לתאגידים מאורוגואי וישראל.
תכנית מחקר ופיתוח ישראל - אורוגוואי נפתחה להצעות מחקר עד ליום 8 בספטמבר 2015
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570