תמיכת המדען הראשי בהתאמת מוצרים גם לשווקים במדינות אמריקה הלטינית
לאחרונה הורחבה תכנית התמיכה של המדען הראשי, להתאמת מוצרים למפעלים, אשר מיעדים את תוצרתם לשווקי הודו וסין גם לשווקי אמריקה הלטינית. בחוזר פירוט עיקרי התכנית.
תמיכת המדען הראשי בהתאמת מוצרים גם לשווקים במדינות אמריקה הלטינית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570