הטבה מכוח חוק עידוד השקעות הון - הניתנת בגין ייצוא - לא תינתן ליצרן המוכר לקמעונאי בארץ
בשנת 2013 פסק בית המשפט המחוזי, שכאשר היצרן מוכר את מוצריו לקמעונאי בישראל וזה האחרון משווקם בחו"ל - היצרן אינו זכאי להטבה, לעומת יצרן המשווק את מוצריו בחו"ל באמצעות מתווך - הזכאי להטבה. החברה, בעניינה עסק פסק הדין, הגישה ערעור לבית המשפט העליון, אולם לאחרונה המליץ בית המשפט על משיכת הערעור.
הטבה מכוח חוק עידוד השקעות הון - הניתנת בגין ייצוא - לא תינתן ליצרן המוכר לקמעונאי בארץ
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570