נוהל שיפוי בתי מלון עבור תשלום ארנונה
בחוזר עדכון לגבי נוהל שיפוי בתי מלון, עבור תשלום ארנונה, שפורסם לאחרונה על ידי משרד התיירות, במטרה לסייע למלונות, שנפגעו מבחינה כלכלית כתוצאה ממבצע צוק איתן. השיפוי יהיה בגובה מחצית מתשלומי חיובי הארנונה לחודשים יולי עד דצמבר 2014, והוא כפוף להוכחה שהיתה ירידה בהיקף התיירים בתקופה.
נוהל שיפוי בתי מלון עבור תשלום ארנונה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570