פיצוי בגין נזק מלחמה עקיף - יינתן גם בגין ירידת ערך בשיעור נמוך
בחוזר עדכון על פסיקת בית המשפט המחוזי הקובעת, כי ניזוק זכאי לפיצוי בגין נזק מלחמה עקיף, גם בגין ירידת ערך בשיעור נמוך, כל עוד לא הוכח שהנזק נגרם כתוצאה מגורמים שאינם קשורים במלחמה.
פיצוי בגין נזק מלחמה עקיף - יינתן גם בגין ירידת ערך בשיעור נמוך
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570