פעילות הפקת חשמל באמצעות תחנה פוטו וולוטאית תחשב כ"מפעל תעשייתי"
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי הקובעת, כי פעילות הפקת חשמל בתחנת כוח פוטו וולטאית גדולה - מהווה "מפעל תעשייתי" כהגדרתו בחוק עידוד התעשייה.
פעילות הפקת חשמל באמצעות תחנה פוטו וולוטאית תחשב כ"מפעל תעשייתי"
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570