הקלות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה
בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה" - מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה פרסם הודעה בדבר הענקת הקלות במסלול מענקים במרכז ההשקעות - לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה. בחוזר עיקרי ההודעה ופירוט עיקרי ההקלות.
הקלות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570