הקלות במס לתאגידים העוסקים במחקר ופיתוח
החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד-1984, החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 ופקודת מס הכנסה מזכים את העוסקים במחקר ופיתוח בהקלות במס מסוגים שונים.
בחוזר ריכזנו בתמציתיות את עיקרי הנושאים הקשורים להקלות במס, שעל מנת לממשן נדרש לקבל אישור מראש מהמדען הראשי במשרד הכלכלה .
הקלות במס לתאגידים העוסקים במחקר ופיתוח
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570