תכנית "כסף חכם" - סיוע בהגדלת שווקי יעד בחו"ל
ברצוננו לעדכנכם בפרסומה של תכנית מטעם משרד הכלכלה, שמטרתה לסייע בהגדלת היקף המכירות של תאגידים, לעד שני שווקי יעד חדשים. מקבלי הסיוע יחויבו בתשלום תמלוגים במידה ויגדילו את המכירות בשווקי היעד. בחוזר עיקרי התכנית.
תכנית "כסף חכם" - סיוע בהגדלת שווקי יעד בחו"ל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570