מימ"ד - תכנית סיוע למו"פ דואלי בנושאים אזרחיים ובטחוניים
בחוזר עדכון בדבר קול קורא חדש בתכנית מימ"ד לתמיכה במחקר ופיתוח בנושאים אזרחיים ובטחוניים. משרד הכלכלה ומשרד הביטחון יצאו ביוזמה משותפת, המקדמת את המחקר והפיתוח של טכנולוגיות דואליות כלומר, טכנולוגיות העשויות לתרום לתחומים ביטחוניים ולהיות בסיס לפוטנציאל כלכלי בשוק האזרחי והצבאי הבינלאומי. פרטים בחוזר.
מימ"ד - תכנית סיוע למו"פ דואלי בנושאים אזרחיים ובטחוניים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570