תשלום פיצויים בגין נזק עקיף ליישובי קו העימות
בחוזר עדכון בנוגע לתקנות אשר צפויות להתפרסם לגבי תשלום נזק עקיף אשר נגרם בעקבות המלחמה ברצועת עזה.
הפיצויים יינתנו לבעלי עסקים בדרום הארץ, הממוקמים בין הטווחים 0 - 40 ק"מ מגבול רצועת עזה לתקופה שבין 8 ביולי 2014 עד 31 באוגוסט 2014, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן", לפי המוקדם מביניהם.
נכון להיום, מתווה הפיצויים אושר ונחתם על ידי שר האוצר יאיר לפיד וכן נדון בוועדת הכספים בכנסת בתאריך 30 ביולי 2014.
יצוין, בהמשך לפגישתנו בלשכת שר האוצר ביום 27 ביולי 2014 הודיע משרד האוצר:
"אתמול אחרי הערכת מצב שערכנו במשרד האוצר, החלטנו שלמרות שהוראות פיקוד העורף ליישובים הנמצאים בטווח 0 - 7 קילומטר להתנהל כרגיל כי הם ממוגנים, הישובים האלו יהיו זכאים למתווה פיצויים כפי שהיה במבצע ב"עמוד ענן" כאשר לא היו ממוגנים. התקנות שעברו בוועדה כוללות את השינוי."
יודגש, כי תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הינו תשלום משכורת לעובדים, שנעדרו בשל המצב הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך.
תשלום פיצויים בגין נזק עקיף ליישובי קו העימות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570