תכנית ייעודית לסיוע בהקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין - הקצאה חמישית
מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה הוציא בימים אלו הודעה בדבר הקצאה נוספת (חמישית במספר) להשתתפות בתכנית ייעודית בהודו ובסין - סיוע להקמת נציגות שיווקית. תאגידים, אשר בקשתם תאושר, יקבלו סיוע בשיעור של 50% מסך ההוצאות, שנועדו להקמת נציגות שיווקית במדינת היעד, זאת על פי הפירוט בחוזר. תאריך אחרון להגשת הבקשות הינו ה-10 באוגוסט 2014.
תכנית ייעודית לסיוע בהקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין - הקצאה חמישית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570