מקדמת מס שבח החלה על רוכש מקרקעין - הוראת קבע
ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין, הקובע כי חובת תשלום מקדמה בגין מס השבח בו מחויב המוכר ואשר משולמת על ידי הרוכש - תהפך להוראת קבע. כמו כן, נקבעו שינויים באופן תשלום המקדמה. פרטים בחוזר.
מקדמת מס שבח החלה על רוכש מקרקעין - הוראת קבע
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570