דחייה בהחלת השינוי בפריסת השכר לעניין ביטוח לאומי
בהמשך לפרסום מיום 19 במאי 2014, בדבר שינויים בפריסת השכר, המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר מתוקן, כאשר הפריסה על פי התקנות החדשות תתחיל ממשכורת חודש יוני ולא ממשכורת חודש מאי.
דחייה בהחלת השינוי בפריסת השכר לעניין ביטוח לאומי
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570